Karang Samodra

10:32 AM

sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita arrow
Ads orthoshop info
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita arrow
Ads orthoshop info
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita arrow
Ads orthoshop info
sepatu orthopadi orthoshoping.com sepatu untuk koreksi kaki pengkor/ bengkok pada balita arrow
Ads orthoshop info
tibaning mangsakala ananing tanda
gumaludhug jumegler tanpa kinira
sinawanging akasa minangka pratanda
songah sesonaraning manungsa
den ulat lan upadi jampinira

tumaceping ukara ana ing nala
kang dadi sabab musabab dukitaning jiwa
ulatira nyuwek-nyuwek atining liya

ohh....
opo atosing lesanmu minangka pratanda atosing nala ira
atos pundi kalian karang ing gisik samodra
hehhhh...
den eling kalawan waspada
ilining tirta kang bakal ngikis atosing karang sainggo sirna

SURO DIRO JOYO NINGRAT LEBUR DENING PANGASTUTI

You Might Also Like

0 comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Like us on Facebook

Flickr Images