Senin, 26 Januari 2009

Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah sawijine tujuan Pendidikan Nasional Indonesia yaiku mencerdaskan kehidupan bangsa. Wis mesthi wae tujuan iku tujuan kang luhur lan perlu diestokake lan disengkuyung dening para guru lan para ahli ing babagan pendidikan sarta masyarakat umum. Nalika dianakake penataran guru guru ngenani masalah iki, penatar anggone natar para guru iya temenan. Seje karo para guru sing ditatar, wis dhasare wayahe wis awan tur ya rada kesel, mula anggone ngrungokake ya setengah-setengah. Salah sawijine guru, sing muride kalebu murid sing ndableg-ndableg, nylemong banjur nyauti, "Iya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsane jin, thuyul...... lan sapanunggalane".