Sabtu, 26 Juni 2010

Sekte Saru

Sekte secara terminologi *walah sok in telek* artine ajaran sing identik dengan kesesatan. Lha nek Saru ki biasane dikaitkan karo hal-hal sing ora sopan, emboh cocote emboh klakuane, Pokok'e lek ora sopan ki jenenge saru.

Nah....Lek Sekte Saru iki aliran kiri dunia maya sing nyleneh, menyesatkan jare wong sing ora ngerti, Berbahaya jare wong sing ora paham, lan menjerumuskan jare wong sing sok suci.

Berawal songko FB sing jare haram, Cah Ndueso kembali menekuni dunia plurk, lebokne email, lebokne paswot, Login. walah you have forgotten your password, paswote lali, (DOH)...terpaksa nggawe akun anyar, ngangge akun anyar kok ternyata oleh konco koplak kabeh, ya...ternyata aku tersesat didalam sekte saru...

Mboh kapan ngadek'e sekte iki, mboh ngendi kantor pusate aku ora genah, pemimpine sopo aku yo ora ngerti, sing jelas anggotane sing saru nanging seru iki luweh penak ditemui di dunia plurk utowo di bengawan

Lek sampean nemokne kesaruan neng njero blog iki yo dimaklumi aja, Sekte Saru iso luweh saru yen ngangge bahasa saru, bahasa sing paling penak ngge nyaru opo maneh lek uduk boso jowo.

Tapi aneh'e sekte saru dianggap seru jare wong sing paham, mempererat persaudaraan jare wong sing ngerti, menghibur jare wong sing koplak, menyenangkan jare sing njowotenan.