Jumat, 03 Mei 2013

BUKU SURAT MENJURAT KARYA ABDOEL MOEIS

BUKU SURAT MENJURAT KARYA ABDOEL MOEIS

Ivan Taniputera
4 Mei 2013


Bagi yang berminat foto kopi silakan hubungi ivan_taniputera@yahoo.com


Judul : Buku Surat-Menjurat
Penulis : Abdoel Moeis
Penerbit : G. Kolff & Co., Bandung, 1952
Jumlah halaman : 320

Saya menemukan buku berjudul Surat Menjurat ini. Uniknya buku ini ditulis oleh Abdul Muis. Isinya merupakan berbagai contoh surat. Sebagai contoh adalah surat no.18 yang dikirimkan oleh seorang anak bersekolah di luar negeri.

No.18 (Dari anak jang bersekolah dinegeri lain)-halaman 18

                                                                                      Djakarta, 1 Djanuari 195...

Ajahanda dan bunda!

Telah melampaulah pula tahun jang bahagia untuk kita sekeluarga. Tuhan telah memelihara njawa ajah dan bunda untuk anakanda sampai kepada hari ini, sedang ajah dan bunda telah dikaruniaiNja hidup sedjahtera didalam sehat dan afiat dan aman sentosa.
Atas kemurahan Tuhan itu anakanda mengutjap sjukur jang tidak berhingga.
Semoga Tuhan akan terus-menerus memelihara kita dari pada segala malapetaka.

                                                                       Sembah sudjud anakanda.

                                                                         ..................................


Terdapat pula surat mengenai pemesanan barang.

No.189 (Pesanan telah dikirimkan).

                                                                                      Surabaja, ........................

Kepada jang terhormat
Tuan M. Tjokroningrat
Djalan Kali Asin 28, Madiun.

Tuan jang terhormat,

Beberapa hari jang lalu saja terima dari Djakarta : Badju mantel, karangan N. Gogol. Buku ini telah saja kirimkan kepada tuan.
Mudah-mudahan telah pula tuan terima.
Saja menunggu kiriman tuan banjaknja R. 1,20.

                                                                            Dengan hormat,
                                                                   Perdagangan Buku "Bima"

Secara keseluruhan dalam buku ini terdapat kurang lebih 300 contoh surat dengan berbagai keperluan.