Senin, 03 Juni 2013

KUMPULAN LANGGAM JAWA: SETYO TUHU


Lgm. Setyo Tuhu
Ciptaan : Ki Narto Sabdo
Vokal : Manthous & Sunyahni
Produksi : Dasa Studio


Lk(bowo):
Pamintaku.., nimas sido asih..
Atut runtut.., tansah reruntungan..
Ing sarino.., sawe..ngine..
atan kenggang sak ram..but..
Lamun.. , adoh caketing a..ti..
Yen cedhak tansah mu..lat..,
Sido asih tuhu..
Pindho mimi lan mintuno..
Yo nimas.., barengan netepi wajib..
Sido asih.. be..,bra..yan..

Pr :
Aku kang setyo satuhu,
Wit biyen, dadi saiki
Bebasane, peteng kepapak obor sumunar..
Andhiko pangayomanku,
Lahir batin, ku wus noto
Mung sajake, andhiko semune kurang reno..
Tondho yekti, paseksene rikalane
Ngangkat awrat, mlampah tebih datan lesu..
(mugi rahayuo..)
Mugyantuk berkahing widi,
Andhiko mung tansah limpat,
Payuwunku, sedyo-o tansah anglam-lami
sumber video http://www.youtube.com/watch?v=BegfiS8S9qo