Minggu, 09 Juni 2013

NAMA-NAMA GAMELAN (ALAT MUSIK JAWA)


Haiii sahabat Ampyangers...
Udah tau apa belum kalau JAWA itu punya GAMELAN?
APA SIH GAMELAN ITU?
GAMELAN: Piranti musik jawa, umumnya untuk mengiringi pergelaan dan pertunjukan seni panggung kayak wayang, kethoprak, ludruk, sendratari dll..
Terus jenise gamelan kui apa wae?
Yen miturut ukurane ana loro yaiku:
1.       Gemelan Gedhe
2.       Gamelan Barut
Miturut LARAS LAGU (jenise NADA)
1.       Slendro
2.       Pelog
Perangane Gamelan
1.       Katabuh /Katuthuk         : bonang,gender,gambang, saron,peking, kethuk,kenong, kempul,kempyang, kemanak,engkuk, kemong, kecer, gong, suwukan.
2.       Digesek                                                : rebab
3.       Disebul                                 : suling
4.       Dipethik                               : siter
5.       Diobahake                          :klinthing renteng
6.       Digebuk                               : kendhang, ketipung, batangan,bedhug,