Rabu, 07 Agustus 2013

Kumpulan Lagu-Lagu Jawa Dolanan: Lumbung DesaLumbung Desa
Lumbung desa pra tani padha makarya
Ayo dhi, njupuk pari nata lesung nyandhak alu
Ayo yu, padha nutu yen wis rampung nuli adang
Ayo kang, dha tumandang yen wus mateng nuli madhang