Selasa, 17 September 2013

Aja Dumeh


Tegese yaiku aja kumalungkung, mamerake lan migunakake apa kang diduweni kanggo nguja hapa nepsu, apadene ngina, ngremehake, lan nyepelekake liyan.