Rabu, 25 September 2013

Tuladha cengkorongan SesorahTuladha cengkorongan sesorah:
Sesorah Sukuran
a. Salam pambuka
b. Atur pakurmatan lan panyapa aruh (urut saka sing dikurmati dhewe)
c. Atur puji syukur
d. Atur pambuka
e. Isi/wigatine sesorah
f. Atur panyuwun/ajak-ajak jumbuh karo isine sesorah
g. Atur dedonga, pangajab lan njaluk pangapura
h. Salam panutuo