Senin, 07 Oktober 2013

Asal-Usule Kutha Semarang


Asal-Usule Kutha Semarang


Kacarita ing Kasultanan Demak ana sawijining pangeran kang ajejuluk Made Panda. Panjenengane kagungan putra aran Raden Pandan Arang.


Ing sawijining dina Raden Pandan Arang sarta para pandhereke nyumurupi bab kang nyalawadi. Ing lemah kang subur iku prenahe sela-selane tanduran tuwuh wit asem sing pating plencar arang-arang.


“He, sedulurku kabeh padha gatekna,” pangandikane Raden Pandan Arang marang para pandhereke.


“Wonten menapa Raden?” Pitakone saperangan pandherek.


“Sawangen! Ing sela-sela tanduran kang subur iku, tuwuh wit asem,” pangandikane raden Pandan Arang.


“Oh, inggih leres Raden.” Tumangape wong-wong sing dherekake.

“Ning kok sajak nyalawadi temen,” Pitakone wong-wong mau rada gumun.


“Aneh, wit-witan asem iku thukule rada adoh-adoh utawa arang-arang. Kamangka lemah kene subur. Mesthine tuwuhe kerep ora arang-arang ngene iki”.


“Inggih leres Raden, punika tuwuhipun sajak nyalawadi,” sambunge para pandhereke.


“Mula iku para sedulur, padha seksenana. Amarga iku, thukul wit asem sing arang-arang wewengkon iki dak arani Semarang -- (diarani Semarang – saka asem arang).


(Kapendhet saking Buku Piwulang Basa Kelas 9; dening:Sri Suparmi lan Ririn Safitri).

Klik
Ki Pandan Arang (Wikipedia Jawa) 
Ki Pandan Arang (Wikipedia Indonesia) 
Seputar Semarang

(Asal-Usul Kota Semarang ; Asal Usul Semarang ; Semarang)