Selasa, 19 November 2013

Ilmu Trawang Mimpi Ghaib

Ilmu Trawang Mimpi Ghaib berguna untuk mengetahui sesuatu yang kita inginkan,dengan media mimpi pada waktu kita tidur.

Manteranya :

SIRKU TITISNO DZAT KANG KATON MAUJUD OJO NGANTI LUPUT BYAR PADANG KATRAWANG BYAR BYAR BYAR PADANG SOKO KERSANE ALLAH

Lakunya :

Puasa mutih 3 hari,di mulai pada hari kemis legi
Manteranya di baca setelah shalat fardlu sebanyak 33 x
Setelah shalat hajat di baca 99 x

Untuk menggunakannya baca 7 x dan niatkan apa yang di inginkan,kemudian langsung tidur dalam keadaan gelap.