Minggu, 22 Desember 2013

SERAT BAJANULLAH: BUKU KEBATINAN DAN SPIRITUAL BERBAHASA JAWA

SERAT BAJANULLAH: BUKU KEBATINAN DAN SPIRITUAL BERBAHASA JAWA

Ivan Taniputera
22 Desember 2013Judul: Serat Bajanullah
Penulis: Raden Pandji Natarata
Penerbit: Penerbit Amateur, Keluarga Bratakesawa, Jogjakarta, 1954
Jumlah halaman: 51
Bahasa Jawa

Ini merupakan buku kebatinan dan spiritual berbahasa Jawa yang ditulis oleh Raden Pandji Natarata. Adapun mengenai penulis dijelaskan sebagai berikut:

"Anggitanipun suwargi Raden Pandji Natarata, kepala distrik Ngidjon ing Ngajogjakarta, guru basa Djawi ing pamulangan tjalon guru Surakarta."

Terjemahan:

"Karangan Raden Pandji Natarata, kepala distrik Ngidjon di Yogyakarta, guru bahasa Jawa di sekolah calon guru, Surakarta."

Isinya antara lain membahas mengenai Ketuhanan:

"Lah pisahen ajwa tinggal budi, iku njata panganggepmu ring Hjang, nanging Allahira dewe, ajwa salah pangawruh, dudu Pangraning bumi langit, lan malih wekas ingwang, manungsa kalamun, ngaku kukuh kuwat ing tyas, angen2 dinalih wudjuding Gusti, patrape takokena." (halaman 8).

"Gusti iku mireng tanpa kuping, aningali datan mawi netra, tanpa prabot kuwasane, ngandika tanpa tutuk, lamun maksih nganggo piranti, tetep dudu Pangeran, marma akeh pra ngulama kliru tampi, pikir tjinipta suksma." (halaman 8).

Disebutkan pada buku tersebut bahwa Tuhan sanggup mendengar tanpa memerlukan telinga, melihat wujud tanpa memerlukan mata, dan seterusnya.

Juga terdapat ajaran-ajaran mengenai kehidupan:

"Lamun wong tuna ing budi, malah njimpang saking padang, mring pepeteng pangantiame, uggugu tjrita ngajawara, kang den anggep sanjata, nanging njatane nora wruh, iku wong pikire tuna." (halaman 27).

Disebutkan bahwa orang yang tidak berbudi itu menyimpang dari jalan terang dan malah menuju kegelapan. Mereka malah menuruti kata-kata yang palsu dan menganggapnya sebagai kebenaran atau kenyataan. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan.

Berminat foto kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.