Senin, 20 Januari 2014

BUKU TENTANG PEDOMAN HIDUP SEBAGAI SUMBER SEMANGAT DAN MOTIVASI

BUKU TENTANG PEDOMAN HIDUP SEBAGAI SUMBER SEMANGAT DAN MOTIVASI

Ivan Taniputera
20 Januari 2014Judul: Pedoman Hidup
Penulis: Lie Ping An dengan Kawan-kawannja
Dicetak oleh Pertjetakan de Bruin, Semarang, 1953
Jumlah halaman: 32

Ini merupakan buku berisikan beraneka petuah hidup berasal dari berbagai tokoh-tokoh dunia. Pada halaman 5 terdapat:

"HIDUP TENANG DAN BAHAGIA

Siapakah jang tidak ingin hidup tenang dan bahagia?
Semua orang jang menghendaki itu.
Pengharapan orang hidup didunia, jang terutama ialah:

1.Hidup alamat dan bahagia.
2.Hidup bahagia dan beruntung.
3.Hidup terhormat dan mulia.

Bagaimana djalannja akan mendapat itu semua?
Pergulatan untuk kehidupan manusia sebenarnja ada 2 (dua) perdjuangan. Dan manusia selalu melindungi dan menjelamatkan diri dari bahaja-bahaja jang timbul dari?

1.dalam alam dan berhadepan dengan segala kedjadian dalam dunia.
2.dalam hubungan manusia dan terhadap manusia lain...."

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya:

Berminat foto kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.