Selasa, 25 Maret 2014

BASA KAWI: ARANE DINA PASARANArane Pasaran
Pon : Palguna
Wage : Cemengan
Kliwon : Kasih
Legi : Manis
Paing : Jenar