Kamis, 20 Maret 2014

Lirik Lagu - Sendang Made Katon AsriLirik Lagu - Sendang Made Katon Asri


Ayo padha nyatakake
Pinggir alas kudu panggonane
Ing papan kanggo rekreasi
Katon endah serto katon asri

Kondange mula bukane
Wiwit biyen tekane seprene
Sarana nggo panuwun
Pamrihe' bisane kasembadan
Nyata akeh kasembadan
Lan kanthi srana adat ritualan
Seniman pro seniowati
Bebakulan kelawan tani
Martandani lamun kinabulan 
Ayo padha den leluri
Sendhang Made bisane lestari