Selasa, 25 Maret 2014

PEPAK BASA JAWA: TEGESE "RURA BASA" LAN TULADHANE


RURA BASA

Rura basa yaiku basa sing luput ananging dianggep lumrah ana ing basa padinan.

(BASA SALAH, NANGING KAANGGEP BENER)
Tuladha:
v 
adang sega sing bener adang beras supaya dadi sega
v 
mangan awan sing bener mangan sega ing wayah awan
v 
mbunteli tempe sing bener mbunteli dhele godhog kang wis dirageni
v 
menek klapa sing bener menek wit klapa
v 
mikul dhawet sing bener mikul angkring isi wadhah dhawet
v 
ndheplok gethuk sing bener ndheplok tela supaya dadi gethuk
v 
ndhudhuk sumur sing bener ndhudhuk lemah kanggo gawe sumur
v 
ndondomi klambi sing bener ndondomi bakal digawe klambi
v 
nganam klasa sing bener nganam pandhan/mendhong digawe klasa
v 
ngethok gedhang sing bener ngethok wit gendhang
v 
nguleng sambel sing bener nguleg lombok sakbumbune digawe sambel
v 
nunggu manuk sing bener nunggu pari supaya ora dipangan manuk
v 
nyangking banyu sing bener nyangking ember isi banyu