Selasa, 25 Maret 2014

TEGESE TEMBUNG-TEMBUG KAWI : A


Tegese Tembung Kawi
A
agni : geni
aji : ratu
akasa : langit
amba : aku
andaka : bantheng
angga : awak
angkara : srakah
ardi : gunung
aris : alon
arsa : arep
astha : wolu
atmaja : anak
aywa : aja

B