Selasa, 25 Maret 2014

TEGESE TEMBUNG-TEMBUNG KAWI: E


E
eka : siji
enu : dalan
erawati : bledheg
emawa : segara
esa : siji
esthi : karep