Selasa, 25 Maret 2014

TEGESE TEMBUNG-TEMBUNG KAWI: JJ
jala : banyu
jaladara : mendhung
jaladri : segara
janma : manungsa
jaya : menang
jenar : kuning