Selasa, 25 Maret 2014

TEGESE TEMBUNG-TEMBUNG KAWI ; LL
lampus : mati
langking : ireng
lastri : bengi
laya : panggon
lebda : pinter
lena : mati
lir : kaya
loh jinawi : subur banget
ludira : getih papan
lumaksana : mlaku