Jumat, 03 Desember 2010

Maneka Layang

Ing kalodhangan iki kang dirembug bab gladhen nulis layang. Dene layang bisa dipilah dadi werna-werna upamane:
1.   Layang dhines: layang tumrap kantor.
2.   Layang dhawuh/prentah: layang prentah/surat perintah.
3.   Layang lamaran: layang kanggo nglamar pegaweyan.
4.   Layang ulem: sedhahan wong arep duwe gawe.
5.   Layang sedhahan/undhangan: kanggo kumpulan/pepanggihan (rapat).
6.   Layang kabar: isine bab pawarta.
7.   Layang iber-iber: selebaran kanggo sapa bae kang gelem maca.
8.   Layang lelayu: iber-iber isine bab kabar kematian.
9.   Layang gladhen: layang saka kantor pegadhean.
10. Layang wasiyat: isine paweling wong tuwa kang digawe sadurunge seda.
11. Layang kekancingan: surat keputusan.
12. Layang talak: layang pegat.
13. Layang pribadhi: layang kang sipate pribadhi, upamane katur simbah,
      bapak utawa ibu kang isine bab kang pribadhi (upamane nyuwun arta
      kanggo mbayar sekolah).
14. Layang Asman: layang kang durung ditapak asmani.