Jumat, 03 Desember 2010

Saloka

Saloka iku unen-unen kang ajeg panganggone, mawa gegambaran (pepindhan) kewan, barang utawa kahanan, lan sing dipindhanake wonge.
Tuladha:
Gajah perang karo gajah, kancil mati ing tengah.

Katrangan:
- Gajah, pepindhane wong gedhe (wong pangkate dhuwur/wong sugih).
- Kancil, pephindhane wong cilik.
- Tegese saloka iku: wong gedhe padha pasulayan, wong cilik dadi kurbane.