Selasa, 14 Desember 2010

Tembung Kereta Basa

Tembung kereta basa yaiku tembung sing diudhari utawa dipirit, nanging dadi mathuk karo kekarepane. Kereta basa uga diarani jarwo dhosok utawa tembung thuk-thuk mathuk.
Tuladha:
- simah : isining omah
- tebu : antepe kalbu
- krikil : keri ing sikil
- gusti : baguse ati