Minggu, 17 Februari 2013

GEGURITAN : PEPAESING JALMA dening s. Wisnukuncaya

PEPAESING JALMA
Dening: s. Wisnukuncaya
Pra titan keh salah tampi
Ngira yen pepaesing janmi
Mung mutiara kang sarwiyadi
Myang busana endah keksi
Malah ing jaman samangkya
Manunggsa, kasmaran ngudi
Tambah kathaing paagadi-raga
Numpuk donya-brana-rukmi
Ngilmu-nyata kang kaeksi
Inguber kinekep-kekep
Ngelmi-batin panglaras budi
Sinepak tan keras nyecep
Keh jalma wasis mumpuni
lepas ngelmi-lahir sami
Nging tan eling mring wajibnva
Sung harja tentrem sesami
Dadiya katiplak angkara
Nyembah ngabdi iblis nepsu
Mung pecus cecetik latu
Maharani yudeng donya
Jatine jalmo utami
Warga bangsa mulaya tuhu
Tan kenging tinggal lelaku
Ngudi sampurnaning budi
Supados suk sagung janmi lahir batin
kang kuciwa jalma ngeti ing jalminya sung kerta raharjeng bumi
(penyebar semangat, no. 41, xvil 17 december 1947)