Minggu, 17 Februari 2013

GEGURITAN: GEGAMBARAN Dening SUBAGJO ILHAM N,

GEGAMBARAN
Dening : Subagjo Ilham N.
Cahya padma manguwung ing jumantra
Tandha ring arsa ginanti hyang ratri
Sajak owel surya ninggal arcapada
Kasengsem mawas kaendahaning bumi
Tan beda ian angganing kelana mudha
Kang arsa pepisahan ian kekasihe
Rumangsa kewran arsa malujeng kata
Kepencut nyawang memaniking netrane
Mula nora gampang ninggal kasenengan
Kang baud maweh kemaremaning driya
Karasa abot sumedhot ing gagasan
Nggrantes nandhes sumendhal terns ing nala
Mula begja wong kang baud amikani
Marang owah gingsiring kaanan donya
Sadurunge wus padha den – mengerteni
Yen tan barang langgng lan lana
(april merdika, no. 4, i, 1 januari 1946)