Minggu, 17 Februari 2013

URUT-URUTAN NULIS NARASI


URUT-URUTAN NULIS NARASI
  • Nemtokake tema karangan
  • Nemtokake tujuan karangan
  • Nglumpukake bahan-bahan karangan
  • Noto rantamaning karangan
  • Ngembangake rantamaning karangan