Minggu, 17 Februari 2013

URUT-URUTAN NULIS KARANGAN DESKRIPSI


URUT-URUTAN NULIS DESKRIPSI
  • Netepake objek kang bakal katulis
  • Nemtokake bates objek kajian
  • Observasi kanthi cermat lan tuntas
  • Gawe gambaran kanthi cetha *
  • Gawe reng-rengan apa kang arep dikembangke
  • Milih ukara kang pener kanggo nggambarake objek kanthi trep
  • Naliti panulisan supaya dadi tulisan kang trep