Jumat, 17 Mei 2013

ARANE KEMBANG (NAMA-NAMA BUNGA ATAU KEMBANG DALAM BAHASA JAWA)

-Kembang aren = dangu
-Kembang blimbing = maya
-Kembang cengkeh = polong -Kembang duren = dlongop
-Kembang gedhang = ontong -Kembang jagung = sinuwun
-Kembang jambe = mayang -Kembang jambu = karuk
-Kembang kacang = besengut -Kembang kapas = kadi
-Kembang kara = kepek
Kecipir
-Kembang kecipir = cethethet
-Kembang kelor = limaran -Kembang kencur = sedhet
-Kembang kluwih = onthel -Kembang kopi = blanggreng
-Kembang krambil = manggar -Kembang lombok = menik
-Kembang mlinjo = uceng
-Kembang nangka = angkup
-Kembang pace = nyrewenteh -Kembang pete = pendul
-Kembang pohong = ingklik -Kembang pring = krosak
-Kembang randhu = karuk
-Kembang salak = ketheker
Kluwih
-Kembang suruh = drenges -Kembang tebu = glagah
-Kembang timun = montro -Kembang widara = rejasa