Rabu, 29 Mei 2013

Naskah Enggal BASUKARNA

Titahing dewa kang pantes dadi tuladha…

Nadyan amung anak kusir


Nanging jiwane satriya…

Sejatine putraning Dewa kang nguwasani padhanging Jagad raya

Awit saka kuwasane Brahmana mijil saka Karna

Sawijining manungsa kang lahir tanpa dikarepake

Tanpa rasa tresna…..

Kaanggep memala tumraping negara

Dhuh Dewa dewa….. 

Kali Suci dadi seksi

Anggone nyambung nyawa bisane slamet tumekeng dewasa

Dadya pithataning jalma kang ngandhemi bumi pertiwi

Ora lali marang Ratu Gusti Kang wus nate hangayomi

Marang martabate kawisudha dadi adipati

Nalika netepi dharmaning senopati

Perang tandhing lan kadang pribadi

Gugur  madyaning Perang agung Barathayuda

Sampurna dening panengah pandhawa…

Tuladhaning Satriyatama

Asmane kaserat ing layang Tripama…

Adipati Karna
Kiriman dari :
pakshe rukmawati
pakshe.rukmawati@gmail.com http://alangalangkumitir.wordpress.com/2013/05/16/basukarna/