Minggu, 09 Juni 2013

ARANING SASI (NAMA BULAN DALAM BAHASA JAWA)


BULAN JAWA :
1.       Sura
2.       Sapar
3.       Mulud
4.       Bakdamulud
5.       Jumadilawal
6.       Jumadilakhir
7.       Rejeb
8.       Ruwah
9.       Poso
10.   Sawal/Bada
11.   Sela
12.   Besar

BULAN ARAB (ISLAM)
1.       Muharam
2.       Syafar
3.       Rabi’ul Awal
4.       Rabi’ul Akhir
5.       Jumadil U’LA
6.       Jumadil tsani
7.       Rajab
8.       Sya’ban
9.       Ramadhan
10.   Syawal
11.   Zulkaidah
12.   Zulhijah
Bulan Nasional/Masehi
1.       Januari
2.       Februari
3.       Maret
4.       April
5.       Mei
6.       Juni
7.       Juli
8.       Agustus
9.       September
10.   Oktober
11.   Novembe
12.   Desember