Minggu, 09 Juni 2013

ARANING TAHUN/ NAMA NAMA TAHUN DALAM BAHASA JAWA DALAM SATU WINDU (8 TAHUN)


ARANING TAHUN/ NAMA NAMA TAHUN DALAM BAHASA JAWA DALAM SATU WINDU (8 TAHUN)
1.       Alip
2.       Ehe
3.       Jimawal
4.       Je
5.       Dal
6.       Be
7.       Wawu
8.       Jimakir