Rabu, 07 Agustus 2013

Kumpulan Lagu-lagu Anak Daerah Jawa : Ibu PertiwiIbu Pertiwi
Paring boga lan sandhang kang murakabi
Paring rejeki manungsa kang bekti
Ibu pertiwi, ibu pertiwi
Sih sutresna kang sesami
Ibu pertiwi kang adil luhuring budi
Ayo sungkem mring ibu pertiwi.