Rabu, 07 Agustus 2013

Kumpulan Lagu-Lagu Anak Daerah Jawa: PADHA NYAWIJIPadha nyawiji
Ayo padha nyawiji
Tuwa mudha jaler estri
Sayuk eka kapti
Bareng dha tumandang nyukupi
Sandhang pangan kita sami
Nanging aja ana kang korupsi
Yen padha korupsi
Negarane rugi kang sayekti