Kamis, 20 Maret 2014

Arane Anak Kewan

Lumayan to nggo tambah kosakata pisuhan ora gur “asu”, “wedhus”, nanging iso misuh nganggo tembung liya; kayata: “nener!”, “wo lha.. cendhet!” :DAnak Asu : Kirik

Anak Ayam : Kuthuk

Anak Angkrang : Kroto

Anak Bandheng : Nener

Anak Bantheng : Cendhet

Anak Babi : Gambluk

Anak Baya : Rete

Anak Banyak : Blegur

Anak Bebek : Meri

Anak Bulus : Kethul

Anak Cecak : Sawiyah

Anak Celeng : Genjik

Anak Cacing : Lur

Anak Coro : Mendhet

Anak Dara : Piyik

Anak Emprit : Indhil

Anak Gajah : Bledhug

Anak Garangan : Rase

Anak Gangsir : Clondo

Anak Gagak : Engkak

Anak Gemak : Drigul

Anak Gundhik : Rayap

Anak Iwak : Beyong

Anak Jaran : Belo

Anak Jangkrik : Gendholo

Anak Kancil : Kenthi

Anak Kadal : Tobil

Anak Kebo : Gudel

Anak Kemangga : Ceriwi

Anak Kethek : Munyuk

Anak Konang : Endrak

Anak Kodok : Precil

Anak Kucing : Cemeng

Anak Kutuk : Kotesan

Anak Lawa : Kampret

Anak Laler : Singgat

Anak Lamuk : Jenthik

Anak Lele : Jabrisan

Anak Luwing : Gonggo

Anak Lutung : Kenyung

Anak Luwak : Kuwuk

Anak Manuk : Piyik

Anak Macan : Gogor

Anak Merak : Uncung

Anak Menjangan : Kompreng

Anak Menthok : Minthi

Anak Sapi : Pedhet

Anak Singa : Dibal

Anak Tawon : Gana

Anak Tambra : Bokol

Anak Tekek : Celoto

Anak Tikus : Cindhil

Anak Tongkol : Cengkik

Anak Tuma : Kor

Anak Urang : Grago

Anak Ula : Kisi

Anak Walang : Dhogol

Anak Wedhus : Cempe

Anak Welut : Udhet

Anak Yuyu : Beyes