Kamis, 20 Maret 2014

Arane Godhong-godhongan lan Kembang

Jaman saiki wis arang anggone awake dhewe nganggo tembung-tembung iki. Simbahku putri wae sing atase wong kuna tur ndesa ya wis lali. Tambah pikun sisan haha :D

Godhong-godhongan

Godhong Asem : Sinom

Godhong Aren : Dliring

Godhong Cocor bebek : Tiba urip

Godhong Dhadhap : Tawa

Godhong Gebang : Kajang

Godhong Gedhang enom : Pupus

Godhong Gedhang tuwa : Ujungan

Godhong Gedhang garing : Klaras

Godhong Jati : Jompong

Godhong Jambe : Dedel/Pracat

Godhong Jarak : Bledheg

Godhong Kates : Gampleng

Godhong Kluwih : Kleyang

Godhong Kacang brol : Rendheng

Godhong Kacang lanjaran : Lembayung

Godhong Kelor : Sewu

Godhong Krambil enom : Janur

Godhong Krambil tuwa : Blarak

Godhong Lombok : Sabrang

Godhong Lempuyang : lirih

Godhong Mlinjo : So

Godhong Pring : Elarmanyura

Godhong Pari : Damen

Godhong Randhu : Baladhewa

Godhong Siwalan : Lontar

Godhong Tela : Jlegor

Godhong Tales : Lumbu

Godhong Turi : Pethuk

Godhong Tebu teles : Momol

Godhong Tebu garing : Rapak

Godhong Waluh : Lomah lamah

Kembang

Kembang Aren : Dangu

Kembang Blimbing : Maya

Kembang Cubung : Torong

Kembang Cengkeh : Polong

Kembang Duren : Dlongop

Kembang Dhadhap : Celung

Kembang Garut : Grameng

Kembang Gori : Angkup

Kembang Ganyong : Puspanyidra

Kembang Gembili : Seneng

Kembang Gedhang : Ontong/Tuntut

Kembang Jambe : Mayang

Kembang Jati : Janggleng

Kembang Jagung : Jeprak/Sinuwun

Kembang Jambu : Karuk

Kembang Jarak : Juwis

Kembang Kopi : Blanggreng

Kembang Kacang : Besengut

Kembang Kara : Kepek

Kembang Kencur : Sedhet

Kembang Kanthil : Gadhing

Kembang Kelor : Limaran

Kembang Kapas : Kadi

Kembang Kecipir : Cethethet

Kembang Kluwih : Onthel

Kembang Krokot : Naknik

Kembang Krambil : Manggar

Kembang Lombok : Menik

Kembang Lamtoro : Jedhidhing

Kembang Mlinjo : Kroto

Kembang Nangka : Babal

Kembang Pete : Pendul

Kembang Pandhan : Pundhak

Kembang Pace : Nyreweteh

Kembang Pring : Krosak

Kembang Pohong : Ingklik

Kembang Randhu : Karuk

Kembang Salak : Ketheker

Kembang Suruh : Drenges

Kembang Tales : Pancal

Kembang Tebu : Gleges

Kembang Timun : Montro