Selasa, 25 Maret 2014

GEGURITAN (PUISI BAHASA JAWA) : SALISIR MARENG TENGGARENGSALISIR MARENG TENGGARENG.

Ing wayah sireping lare,
Neng latar kekadhar dhewe,
Purnama manjer prenahe,
Katon jembar kalangane.

Padhange kaya rina,
Sing dolan wis nora nana,
Kari Pak Iramenggala,
Ngraras kawasaning Suksma.