Selasa, 25 Maret 2014

Lagu bocah : Bethet Kingkong


Bethet Kingkong
Bethet kingkong legendar gong, gonge ilang
camcao gula tetes lo jenalo ilang


(dolanan punika ngginakaken driji. bocah 2 utawa luwih lajeng maringi 5 driji saking asta kiwo, lajeng dipun tembangaken lagu punika. Mangke sinten ingkang ketiban pungkasan drijinipun kedah ditekuk (ilang). Ingkang menang inggih punika ingkang drijinipun luwih rumiyin ical sedanten)

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.