Selasa, 25 Maret 2014

Lagu bocah : Bethet Kingkong


Bethet Kingkong
Bethet kingkong legendar gong, gonge ilang
camcao gula tetes lo jenalo ilang


(dolanan punika ngginakaken driji. bocah 2 utawa luwih lajeng maringi 5 driji saking asta kiwo, lajeng dipun tembangaken lagu punika. Mangke sinten ingkang ketiban pungkasan drijinipun kedah ditekuk (ilang). Ingkang menang inggih punika ingkang drijinipun luwih rumiyin ical sedanten)