Selasa, 25 Maret 2014

LAGU DOLANAN BOCAH:KANGGE PADOS BUKUR


Lagu kangge pados bukur
Bukur-bukur bapakmu kejegur sumur ( punika supados bukur medal lan madosi ramanipun)

Taksih kathah lagu-lagu ingkang kangge ngiringi dolanan tradisional, nanging mboten sedanten ngginakaken boso jawi. Kathah ugi inggang ngginakaken boso indonesia. Kadosto “Ibu Tuti’, ‘Sepiring dua piring’, ‘Putih-putih melati’ lan kathah malih.
—namung kagem referensi, mbok menawi wonten putra-putrinipun, punapa adik ingkang sampun bosen kaliyan game wonten komputer, saget sinau dolanan tradisional