Senin, 24 Maret 2014

PEPAK BASA JAWA: UKARA TANDUK


PEPAK BASA JAWA

1. Ukara tanduk yaiku ukara sing jejere nglakoake pakaryan
Tuladha :
-    Ibu tindak dhateng peken
-         Bapak maos koran
-         Eyang nembe tilem
-         Adhik mangan roti