Senin, 24 Maret 2014

PEPAK BASA JAWA : UKARA TANGGAP2. Ukara tanggap yaiku ukara sing jejere dikenani pakaryan
Tuladha :          –    Lombok dipethik simbah
-         Roti dipangan adik
-         Pelem dijupuk Parjo
-         Kopi dingunjuk Pakdhe