Kamis, 20 Maret 2014

Pintere Wong Jawa ana ing tembung Kerata Basa

Aku pengen ngelingke kanca-kanca kabeh bab iki. Miturut ilmu bahasa, ana tembung kang dadi tembung amarga bunyi utawa suarane kang krungu, lan artine. contone tekek, jenenge tekek mergo suarane tekek..tekekk.. Tas kresek, mergo suarane kresek-kresek, lan sak panunggalane. Wong jawa malah luwih cerdas maneh ngartike tembung iku kanthi ngawur, sak-sake, nanging pas banget karo artine tembung kuwi. contone wong jawa ora ngomong “nasi”, nanging sega, amarga sega kuwi mbeseSEG dan marakke leGA. 
Conto liyane:gedhang : digeget sakbubare madhang,

kerikil : keri nang sikil

malah ana ing teknologi, wong jawa uga nggawe kerata basane, contone :

Sepeda : asepe tidak ada

Sepur :asepe metu ndhuwur

Ana maneh conto kang ana hubungane karo masalah agama:

ndilalah : Adiling gusti Allah

Ndelalah: ngandel marang Allah (percaya marang Tuhan)

Ana uga plesetan-plesetan kang ana di-kerata basa-ke:

Garwo : sigaraning nyawa (asline), njur diplesetke dadi “ketemune barang sigar karo barang dowo

kerikil : keri nang sikil, njur ana sing takon, “lha yen keripik”??… keri-keri ning…..(ning apik..)

conto liyane yaiku :

Bapak = bab apa-apa pepak (pepak kawruh lan pengalaman)

Batur = embat-embataning tutur

Bocah = mangane kaya kebo, pagaweane ora kecacah

Brekat = mak breg diangkat

Cangkir = dianggo nyancang pikir

Cengkir = kencenging pikir

Copet = ngaco karo mepet-mepet

Denawa = ngeden hawa (nguja hawa napsu)

Desember= gedhe-gedhene sumber

Garwa = sigaraning nyawa

Gedhang = digeget leh bar madhang

Gethuk = yen digeget karo manthuk-manthuk

Gerang = segere wis arang

Guru = digugu lan ditiru

Gusti = bagusing ati

Kaji = tekade siji (ngantebi panembahe marang Gusti Allah)

Kathok = diangkat sithok-sithok

Kodhok = teka-teka ndhodhok

Kutang = sikute diutang

Krikil = keri ing sikil

Kuping = kaku njepiping

Kupluk = kaku tur nyempluk

Kursi = yen diungkurake banjur isi

Ludruk = gulune gela-gelo, sikile gedrag-gedrug

Maling = njupuk amale wong sing ora eling

Mantu = dieman-eman meksa metu

Perawan = yen pepara (lelungan) kudu wayah awan

Saru = kasar tur kleru

Sekuter = sambi sedheku mlaku banter

Sepuh = sabdane ampuh

Simah = isining omah

Sirah = isining rah

Siti = isi bulu bekti

Sopir = yen ngaso mampir (ing warung)

Sruwal = saru yen nganti uwal

Tandur = nata karo mundur

Tapa = tatane kaya wong papa

Tarub = ditata supaya katon murub (asri)

Tayub = ditata supaya katon guyub

Tebu = antebing kalbu

Tepas = titip napas

Tuwa = ngenteni metune nyawa ; untune wia rowa

Wanita = wani ing tata

Wedang = dianggo gawe kadang

Weteng = ruwet tur peteng

Nha, kowe kabeh uga bisa nggawe seko ukara lan tembung-tembungmu dhewe..

Ayo nggawe sakkarepmu dhewe.. guyon maton lan guyon waton.. bebas nang kene… sumangga..