Senin, 24 Maret 2014

TEGESE TEMBUNG-TEMBUNG KAWAI : U-W-Y


U
upaya : golek
upiksa : weruh
usada : tamba
utama : becik
W
waluya : waras
wana : alas
wanara : kethek
wardaya : ati
warih/we : banyu
warsa : taun
wasana : pungkasan
waspa : luh
wastra : sandangan
wibi : ibu
wicara : gunem
widya : pinter
wil : buta
wilis : ijo
wira : prajurit
wisma : omah
wisuda : angkat
wiyati : langit
wredha : tuwa
wukir : gunung
wuyung : kasmaran
Y
yasa : gawe
yayah : bapak
yitna : ngati-ati
yoga : anak
yogya : becik
yuda : perang
yuwana : slamet
ywa : aja