Senin, 24 Maret 2014

TEGESE TEMBUNG-TEMBUNG KAWI : T

T
tan : ora
tanaya : anak
taru : wit
taruna : enom
tinon : katon
tirta : banyu
trusta : seneng
turangga : jaran
tyas : ati