Senin, 24 Maret 2014

Tuladhane Tembung aran, tembung kriya lan tembung ancer-ancer

3. Tuladha tembung aran (kata benda) :
- Meja
- Kursi
- Gelas
- Piring
4. Tuladha tembung Kriya (kata kerja) :
- Mangan
- Turu
- Sinau
- Dolan
5. Tuladha tembung ancer-ancer (kata depan) :
- Ing
- Saka
- Menyang
- Yen