Senin, 24 Maret 2014

Tegese Tembung camboran lan tuladhane

11. Tembung camboran wutuh : Tembung kang anggotane kalebu tembung
Camboran wudhar karo camboran tunggal.
Tuladha          : Meja Kursi, Naga sari, Bibit kawit, Bapa biyung
12. Tembung camboran tugel : Ana tembung sing diwancah
Tuladha          : dhelik        → gedhe cilik
Barbeh      → bubar kabeh
Bangjo      → abang ijo
Nasgithel  → panas legi kenthel
13. Tembung camboran tunggal : Tembung loro sing bedha tegese, dikanggo
bebarengan, nanging nuwuhake teges
anyar.
Tuladha : Naga sari, Semar mendhem, Randha royal, Plinteng Semar
14. Tembung camboran wudhar : tembung loro sing bedha tegese, dikanggo
bebarengan, nanging tegese tetep.
Tuladha : Meja kursi, Pager wesi, Pager kayu, Sawo mateng