Senin, 24 Maret 2014

Tuladhane (contoh) tembung panggandheng (kata sambung) lan tembung panyilah (kata sandang)

9. Tuladha tembung panggandheng (kata sambung) :
- Lan
- Utawa
- Sing
- Karo
10. Tuladha tembung panyilah (kata sandhang) :
- Sang
- Hyang
- Kyai
- Kanjeng