Senin, 24 Maret 2014

Tuladhane Tembung wilangan, tembung kaanan lan tembung sesulih6. Tuladha tembung wilangan (kata bilangan) :
- Bawang    → Sasiyung
- Gedhang   → Salirang
- Gula            → Setangkep
- Kertas       → Sasuwek
7. Tuladha tembung kaanan (kata sifat) :
- Sabar
- Brangasan
- Wicaksana
- Waspada
8. Tuladha tembung sesulih (kata ganti) :
- Aku
- Kula
- Kowe
- Sampeyan