Selasa, 25 Maret 2014

Wikipedia Basa Jawa

Wikipedia punika gadhah don ndamel bauwarna ingkang pepak piyambak ing sedaya basa ing saubengipun donya. Wonten kaca punika, sinten kémawon ingkang ngersakaken ngasta Wikipédia ing basa Jawi saged amujudaken. Saged mawi basa Jawi krama utawi saged ugi ing basa ngoko. Ananging manawi saged, langkung saé nyerat mawi basa krama.  Sumangga sami ngrembakaaken basa Jawi kanthi nyerat artikel ing Wikipedia Basa Jawa.